Konsultation.

Competenspartner hjälper er att städa för att hälsan, prestationen och arbetsmiljön ska bli bättre. Med vår gedigna kunskap och erfarenhet erbjuder vi ett flertal konsulttjänster för att hjälpa er städa på rätt sätt till rätt pris.

Nulägesanalys.

Att få förståelse för och information om hur ni städar och vilken effekt det har, är en viktig del i att säkerställa att ert företag är en hälsofrämjande miljö för medarbetare och kunder. Med vår hjälp utförs en nulägesanalys för att ge insikter om arbetsmiljön och skadliga partiklar i luften. Vi utför en punktinsats och under 14 dagars tid ger vi er information och underlag för hur ni via städning kan förbättra hälsan och välbefinnandet för anställda.

Stöd vid upphandling av städtjänster .

Att välja rätt städtjänster är avgörande för att skapa en trivsam och hälsosam arbetsmiljö. Oavsett om ni redan använder robotar eller överväger det för första gången, finns vi till för att hjälpa er att välja rätt. Competenspartner hjälper till med utveckling av en produktportfölj med rätt produkter, och att navigera i de nya trenderna inom städbranschen. Genom att noga överväga behoven och förutsättningarna kan ni optimera era städtjänster och säkerställa att de är kostnadseffektiva och hållbara.

Rådgivning kring städteknik.

Kompetent rådgivning kring städteknik är viktig för att anpassa städtjänster efter företags specifika behov. Vi fokuserar på helhetsperspektivet och tar hänsyn till alla parametrar som kan påverka städningen och dess kvalitet. Allt från hur många personer som vistas i lokalen till vilken typ av golv utrymmet har. Med vår kunskap kan vi hjälpa er att optimera städprocessen för att bland annat minska golvslitaget och minimera farliga partiklar i luften. Städning på rätt sätt till rätt pris.

Ren luft är nödvändigt.

Det finns många forskningsrapporter som handlar om vikten av bra luftkvalitet. Samtliga är helt entydiga eftersom ren luft ger oss:

Friskare lungor

Ökad produktivitet
Lägre sjukvårdskostnader
Bättre sömn
Färre allergier & astmasymtom
Bättre immunförsvar
Förbättrad matsmältning
Bättre humör
Bättre blodtryck
Längre liv

Vilken inomhusluft andas du?