Analys & uppföljning.

Städteamet och underhållspersonal kan snabbt ingripa och implementera nödvändiga justeringar för att förbättra luftkvaliteten.

Proaktiva åtgärder.

För att ständigt ha koll på kvalitén av inomhusluften sker analyser och rapportering av värden. Denna lösning möjliggör en realtidsöversikt över olika parametrar som påverkar inomhusluftens kvalitet. Detaljanalyser av höga värden tydliggörs och vid förändringar kan proaktiva åtgärder tas för att ständigt arbeta och städa för en bättre och renare inomhusluft.

Genom kontinuerlig uppföljning kan insikter skapas om hur olika faktorer påverkar arbetsmiljön. Detta innebär att städteamet och underhållspersonal snabbt kan ingripa och implementera nödvändiga justeringar för att förbättra luftkvaliteten.

Ren luft är nödvändigt.

Det finns många forskningsrapporter som handlar om vikten av bra luftkvalitet. Samtliga är helt entydiga eftersom ren luft ger oss:

Friskare lungor

Ökad produktivitet
Lägre sjukvårdskostnader
Bättre sömn
Färre allergier & astmasymtom
Bättre immunförsvar
Förbättrad matsmältning
Bättre humör
Bättre blodtryck
Längre liv

Vilken inomhusluft andas du?