Rapporteringsverktyg.

För att uppnå behovsanpassad, konsekvent och rätt städning i lokaler har vi utvecklat ett unikt digitalt planerings- och uppföljningsverktyg.

Rapporteringsverktyg som underlättar.

För att uppnå behovsanpassad, konsekvent och rätt städning i lokaler har vi utvecklat ett unikt digitalt planerings- och uppföljningsverktyg. I mobilen har utföraren direkt tillgång till aktuellt schema och den unika möjligheten att talrapportera på valfritt språk efter avslutad städning och få ut en rapport på svenska. Detta verktyg är inte enbart tillgängligt för städpersonal utan även applicerbart i andra branscher som t.ex. bygglogistik.

Via QR-koder har vem som helst som vistas i rummet möjlighet att skanna och ta del av städschemat och lämna feedback. Detta rapporteringsverktyg underlättar dialogen mellan beställaren och utföraren av tjänsten och garanterar en högre standard.

Ren luft är nödvändigt.

Det finns många forskningsrapporter som handlar om vikten av bra luftkvalitet. Samtliga är helt entydiga eftersom ren luft ger oss:

Friskare lungor

Ökad produktivitet
Lägre sjukvårdskostnader
Bättre sömn
Färre allergier & astmasymtom
Bättre immunförsvar
Förbättrad matsmältning
Bättre humör
Bättre blodtryck
Längre liv

Vilken inomhusluft andas du?