Vi skapar säker inomhusluft.

Vi tar fram rätt förutsättningar för att minska antalet skadliga partiklar i inomhusluften och skapar en säkrare arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Pura Qualis.

Competenspartner har utvecklat ett helt unikt koncept för städning, Pura Qualis som betyder ”Ren kvalitet”. Pura Qualis är ett unikt sätt att implementera och förstå städning. Att städa är mer än att det bara ser rent och snyggt ut. För det som finns i luften, som vi inte ser med blotta ögat, kan ha en negativ och skadlig effekt för medarbetarens prestation i det korta perspektivet och för vår hälsa i det längre perspektivet. Därför fokuserar vi på mer än bara städning för ögat. Med Pura Qualis kan ni börja städa på rätt sätt för att minska de farliga partiklarna i luften som påverkar alla i omgivningen. Pura Qualis är att städa för en förbättrad arbetsmiljö.

Varför städa ytor som ser rena ut?

Smuts är mer än det vi kan se med blotta ögat. Vi mäter luftburna partiklar med sensorer som registrerar, följer upp och larmar vid för höga halter. Vi rapporterar avvikelser i luftkvalitet, städtillfällen och besöksfrekvenser via vårt nyutvecklade system. Små förändringar i rutiner kan göra stor skillnad för välbefinnandet.

Vi vet vad vi pratar om.

Att en bra och säker inomhusluft bidrar till en bättre hälsa för dig och dina kollegor vet de flesta. Vi vet dessutom hur man gör för att skapa de bästa förutsättningarna och delar gärna med oss av vår långa erfarenhet inom området.

Luftkvaliteten är viktig.

Hälsa

Dålig luft är skadlig för den som vistas i den. Både kort- och långsiktigt. Ta ansvar för dina medarbetare, besökare och studerandes hälsa och välbefinnande.

Utveckling

Små justeringar i städningen kan göra stor påverkan. När, hur och med vad är receptet på att lyckas. Detta kan vara utvecklande för inbitna rutiner som i längden skapar lönsamhet.

Framtid

Att göra förändringar nu gör stor skillnad i framtiden för den enskilde. Tillsammans skapar vi en hållbar miljö hos er och för dem som vistas i era lokaler.

Vi gör det enkelt.

Inomhusluften kan innehålla många skadliga faktorer som ger oss människor olika typer av symtom. Dessa är ofta lindriga och går över när exponeringen upphör. Rätt städmetod gör det lättare att eliminera skadliga partiklar och uppnå en säker inomhusluft. Svårare än så behöver det inte vara med vårt unika koncept – Pura Qualis.

Ren luft är nödvändigt.

Det finns många forskningsrapporter som handlar om vikten av bra luftkvalitet. Samtliga är helt entydiga eftersom ren luft ger oss:

Friskare lungor

Ökad produktivitet
Lägre sjukvårdskostnader
Bättre sömn
Färre allergier & astmasymtom
Bättre immunförsvar
Förbättrad matsmältning
Bättre humör
Bättre blodtryck
Längre liv

Vilken inomhusluft andas du?