Vi skapar säker inomhusluft.

Vi tar fram rätt förutsättningar för att minska antalet skadliga partiklar i inomhusluften och skapar en säkrare arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Nulägesanalys

Åtgärdsplan

Utbildning

Genomförande

Övervakning

Ett helt unikt koncept.

Vi har utvecklat ett helt unikt koncept i flera steg som börjar med en analys av inomhusluften via datainsamling av innovativa sensorer. Informationen bildar basen för en åtgärdsplan där vi rekommenderar städmetoder, städfrekvens och material för städutrustningen. Planen implementeras och följs upp kontinuerligt.

Vi vet vad vi pratar om.

Att en bra & säker inomhusluft bidrar till en bättre hälsa för dig och dina kollegor vet de flesta. Vi vet dessutom hur man gör för att skapa de bästa förutsättningarna och delar gärna med oss av vår långa erfarenhet inom området.

Luftkvaliteten är viktig.

Hälsa

Dålig luft är skadlig för den som vistas i den. Både kort- och långsiktigt. Ta ansvar för dina medarbetare, besökare och studerandes hälsa och välbefinnande.

Utveckling

Små justeringar i städningen kan göra stor påverkan. När, hur och med vad är receptet på att lyckas. Detta kan vara utvecklande för inbitna rutiner som i längden skapar lönsamhet.

Framtid

Att göra förändringar nu gör stor skillnad i framtiden för den enskilde. Tillsammans skapar vi en hållbar miljö hos er och för dem som vistas i era lokaler.

Vilken inomhusluft andas du?

Vi gör det enkelt.

Inomhusluften kan innehålla många skadliga faktorer som ger oss människor olika typer av symtom. Dessa är ofta lindriga och går över när exponeringen upphör. Rätt städmetod gör det lättare att eliminera skadliga partiklar och uppnå en säker inomhusluft. Svårare än så behöver det inte vara.