Utbildning.

Den övervägande delen av städningen utförs fortfarande av människor och därför är kunskap om effektiva städmetoder avgörande för bästa resultat.

Skapa kunskap om städning. 

Den övervägande delen av städningen utförs fortfarande av människor och därför är kunskap om effektiva städmetoder avgörande för bästa resultat. Med insikten att inomhusluftens kvalitet och förekomsten av farliga partiklar är direkt relaterade till hur städningen genomförs, är vårt mål att vara en resurs för att utbilda och skapa kunskap om städning på rätt sätt.

Vi erbjuder därför utbildning för ledning, fastighetsansvarig, städorganisationer och städentreprenör för att ni skall kunna nå de uppsatta målen med en säker inomhusluft. Genom att investera i utbildning ser vi till att ni får tillgång till den kunskap som krävs för att själva aktivt delta i att skapa och upprätthålla en ren och hälsosam inomhusmiljö. Detta bidrar inte bara till att öka företagets effektivitet utan skapar också en grund för långsiktig framgång och hållbarhet.

Ren luft är nödvändigt.

Det finns många forskningsrapporter som handlar om vikten av bra luftkvalitet. Samtliga är helt entydiga eftersom ren luft ger oss:

Friskare lungor

Ökad produktivitet
Lägre sjukvårdskostnader
Bättre sömn
Färre allergier & astmasymtom
Bättre immunförsvar
Förbättrad matsmältning
Bättre humör
Bättre blodtryck
Längre liv

Vilken inomhusluft andas du?