Kostnadseffektiv & högkvalitativ städning med Nexaro.

Upptäck hur den unika kombinationen av dammsugarroboten NR1500 från Nexaro och sensorer från Competenspartner förbättrar inomhusluften och arbetsmiljön.

Tysk ingenjörskonst.

Den tyska innovativa dammsugarroboten Nexaro NR 1500 erbjuder städbranschen och företag kostnadseffektiv och högkvalitativ städning. Genom avancerad teknik och innovativa lösningar minskar den fysiska belastningen på anställda samtidigt som städkvaliteten förbättras. Nexaro HUB-programvaran optimerar driftsättningen av städrobotarna och förenklar och effektiviserar städprocessen med intelligent schemaläggning och AI-stödd kartläggning. Tillsammans med Competenspartners unika sensorer som mäter förekomsten av partiklar och koldioxid i inomhusluften tas städningen till en helt ny nivå.

En dammsugarrobot för framtiden.

Nexaro NR 1500 representerar framtidens innovation inom automatiserad golvrengöring. Utformad för att möta de höga kraven inom städbranschen kombinerar denna kompakta och kraftfulla dammsugarrobot avancerad teknik med en intuitiv design för att leverera enastående rengöringsresultat. Med 28 smarta sensorer och en AI-baserad navigationsfunktion kan Nexaro NR 1500 effektivt kartlägga och rengöra olika typer av ytor med hög precision och noggrannhet.
Mer information om Nexaro NR 1500
  • Rengöringshastighet: max. 100 m2/h
  • Användningstid: Upp till 3 timmar
  • Volym för dammbehållare: 1,4 l
  • Rengöringsbredd: 28 cm
  • Mått: 34,3 cm x 34,3 cm x 17,5 cm

Detta levererar Nexaro.

Långvarig drift & tillförlitlighet

Användningstid upp till 3 timmar och utrustad med högeffektiva batterier med lång livslängd.

Avancerad teknologi för precision & effektivitet

Utrustad med 28 smarta sensorer och AI-baserad navigationsfunktion för att säkerställa precision och effektivitet vid rengöring.

Tvättbart luftfilter

Tvättbart HEPA H13-luftfilter som effektivt fångar upp damm, allergener och andra partiklar, vilket resulterar i en förbättrad luftkvalitet.

Smart anslutning & fjärrövervakning

Enkelt hantera och optimerad rengöringsprocess med mobilanslutning via 2G/4G-M2M för fjärrövervakning och styrning av Nexaro NR 1500 från en bekväm plats.

COBOT

Termen Cobot är en kombination av orden ”collaboration” och ”robot” och representerar det oslagbara samarbetet mellan människa och robot i städbranschen. Nexaro är utvecklad utifrån cobotik-tillvägagångssättet för att avlasta och samverka med städpersonalen. Inte för att ersätta. Med Nexaro arbetar personalen i symbios med robotarna, vilket frigör tid från monotona uppgifter och förbättrar arbetsmiljön.

Nexaro HUB.

Nexaro HUB är hjärtat för effektiv och intelligent hantering av robotdammsugarflottan. Denna avancerade programvara är utformad för att göra städprocessen enklare och mer effektiv genom att erbjuda intelligent schemaläggning, kartläggning som stöds av AI, och en intuitiv hantering av robotdammsugare. Med Nexaro HUB kan användarna skapa användarprofiler för att tydligt definiera ansvarsområden och förbättra kommunikationen mellan företagsledning och städpersonal. Genom att konfigurera scheman, städområden och rengöringslägen kan användarna anpassa rengöringsprocessen efter specifika behov och preferenser, vilket resulterar i en skräddarsydd och effektiv städning.

Intelligent schemaläggning & kartläggning

Schemaläggning och kartläggning med stöd av AI, möjliggör skräddarsydda rengöringsplaner baserade på specifika behov och förhållanden i varje miljö.

Flexibilitet och skalbarhet

Möjligt för användarna att lägga till och hantera flera byggnader och golvstrukturer samtidigt.

Enkel hantering av robotflottan

Hantera och övervaka en hel flotta av robotdammsugare från en central plattform.

Säkerhet & dataskydd

All data som samlas in och hanteras av plattformen behandlas konfidentiellt. All datalagring sker på servrar i Tyskland och följer de strikta dataskyddsreglerna enligt GDPR.

Nexaro & sensorer.

Med Competenspartners unika sensorer, som mäter partikelvärden i inomhusluften, blir det tydligt när och hur städning bör utföras för att nå optimala resultat. När sensorerna kombineras med Nexaro dammsugarrobot, blir rätt städning en enkel process. Sensorerna upptäcker när det är nödvändigt att utföra städning för att bibehålla en hälsosam inomhusmiljö och varnar vid höga partikelhalter. Tillsammans med Nexaro underlättas städningen vid rätt tidpunkt för att säkerställa en hälsosam inomhusluftkvalitet.

Nr 1500 samlar upp damm, hub samlar in information.

Vid varje rengöringstillfälle kontrollerar robotdammsugaren sitt arbetsområde, vilket bidrar till en kontinuerlig förbättring av dess förmåga och prestanda. All data överförs till Nexaro HUB där den sammanställs i översiktliga rapporter. Detta ger möjligheten att optimera användningen av robotdammsugarna genom insiktsfull transparens, vilket säkerställer maximal effektivitet och resultat.

Golven rena, informationen säker.

All data som samlas in av varje individuell robotdammsugare och överförs till Nexaro HUB behandlas konfidentiellt och i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna. Kunddatabaser lagras separat från varandra på servrar som uteslutande finns placerade i Tyskland. Dessutom säkerställer Nexaro att externa partners och tjänsteleverantörer följer alla krav och bestämmelser enligt GDPR för att garantera maximalt dataskydd och integritet.

Vilken inomhusluft andas du?