Partikelmängder.

En inventering bör genomföras av källorna till emissioner av små partiklar. Exempelvis inventarier, golvmaterial, textilier, befintlig personal och antalet besökare i lokalerna.

Rätt ventilation.

Det är viktigt att ha en väl en dimensionerad ventilation. Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi hjälpa till med en analys. Det finns effektiva filter som klarar att filtrera bort även de skadligaste minsta partiklarna (PM).

Rätt städning.

Städning är oftast den enklaste insatsen för att förbättra inomhusluften. Vi hjälper er att hitta rätt städmetod, frekvens och städtillfälle baserat på återsmutsningstakt och källor till återsmutsning.

Vi tar hand om helheten.

Vi genomför en objektiv nulägesanalys av lokalerna med våra sensorer och dokumenterar faktorerna som påverkar kvalitén på inomhusluften via ett unikt rapporteringssystem. Värdena jämförs mot vår databas och resulterar i ett åtgärdsförslag baserat på utfallet och vår långa erfarenhet. Ett komplett system för kontroll av städning och underhåll som garanterat leder till bättre inomhusluft.

Vilken inomhusluft andas du?