Vet du vad du andas in?

Dålig inomhusluft är ofta en starkt bidragande orsak till ökad sjukfrånvaro och sämre prestation hos människor. Inomhusluften kan innehålla många olika skadliga faktorer som kan ge olika symtom. Symtomen är ofta lindriga och går över när exponeringen upphör.

Vad är dålig luft?

Dålig luftkvalitet är resultatet av mängden partikelmassa – PM (particulate matter). En blandning av fasta och flytande partiklar av organiska och oorganiska substanser som finns i luften.

Dålig luft kan delas in i tre kategorier.

Fysikaliska
 • Temperatur
 • Fukt
 • Ventilation
 • Drag
 • Buller
 • Radonstrålning
Partikelformiga
 • Partiklar
 • Fibrer
 • Allergener
 • Mikrober: bakterier, mögel- och jästsvampar, virus och protozoer
Gasformiga
 • Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • Formaldehyd
 • Kolmonoxid (os)
 • Koldioxid
 • Ammoniak
 • Radon

Vad är PM?

Damm, rök, tobaksrök, pollen, djurskal, partiklar genererade från förbränningsprocesser samt partiklar som är associerade med små organismer som dammkvalster, mögel och bakterier. PM förekommer i 3 olika storlekar.

Vad är VOC?

Flyktiga organiska ämnen (VOC= volatile organic compound) avges från bygg- och inredningsmaterial men finns också i kemikalier som används i byggnader, som tvätt- och rengöringsmedel. Gemensamt bidrar de i någon mån till mängden kemiska föroreningar i inomhusluften som påverkar människan negativt. De flesta VOC, som förekommer i de koncentrationsnivåer som uppmäts inomhus, är främst lukt, sensorisk irritation i ögon och övre luftvägar, upplevelse av dålig luftkvalitet, huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsstörningar de vanligaste symptomen.

Vilken inomhusluft andas du?