Ta ansvar för din omgivning.

Vi hjälper gärna till att skapa en bättre inomhusluft på din arbetsplats. Friskare och gladare medarbetare får du på köpet.

Nulägesanalys

Åtgärdsplan

Utbildning

Genomförande

Övervakning

Städa på rätt sätt.

Städning är oftast den enklaste insatsen till förbättrad inomhusluft. För att få riktigt rent vid städning är metoden, frekvensen och tillfället helt avgörande. Först då påverkas inomhusluften positivt. Om man inte tar hänsyn till ovan blir resultatet det omvända. Med vårt unika koncept, Pura Qualis blir det enkelt att städa rätt.

Nulägesanalys.

Vi gör en objektiv nulägesanalys av inomhusmiljön och de faktorer som påverkar den. Mätvärden från våra sensorer och partikelmätare jämförs med vår omfattande databas och riktvärden tas fram.

Åtgärdsplan.

Baserat på analysen rekommenderar vi mål för er inomhusmiljö och tar fram en åtgärdsplan som innehåller allt från ventilation till städning och materialval.

Utbildning.

Den mest städningen görs fortfarande av människor och därför är det viktigt att veta hur städningen ska ske utifrån åtgärdsplanen. Vi erbjuder därför utbildning för er egen städorganisation eller städentreprenör för att ni skall kunna nå de uppsatta målen med en säker inomhusluft.

Genomförande.

Städningen implementeras efter föreslagna metoder, nya instruktioner och frekvenser. Med hjälp av sensorer från städrobotar och loggad städning via en app av städpersonalen blir det enkelt att genomföra och kontrollera städningen.

Övervakning.

Våra sensorer fortsätter att bevaka inomhusluften och varnar vid avvikelser samt skapar rapporter för att dokumentera inomhusmiljön löpande. Allt som påverkar mängden partiklar rapporteras för få bästa resultat vid städning.

Ren luft är nödvändigt.

Det finns många forskningsrapporter som handlar om vikten av bra luftkvalitet. Samtliga är helt entydiga eftersom ren luft ger oss:
Friskare lungor
Ökad produktivitet
Lägre sjukvårdskostnader
Färre allergier & astmasymtom
Bättre immunförsvar
Förbättrad matsmältning
Bättre sömn
Bättre humör
Längre liv
Bättre blodtryck

Vilken inomhusluft andas du?