Partikelmätning.

Med sensorer från Competenspartner registreras bland annat förekomsten av partiklar och koldioxid i inomhusluften.

När och hur lokalen ska städas.

Med sensorer från Competenspartner registreras bland annat förekomsten av partiklar och koldioxid i inomhusluften. Resultatet samlas i en databas för att jämföras med WHOs gränsvärden samt snittvärden från andra motsvarande lokaler. Dessa resultat jämförs sedan mot sjukfrånvaro, trivsel och prestation på arbetsplatsen. Utifrån denna data rekommenderas när och hur lokalen ska städas för att minska förekomsten av skadliga partiklar i inomhusluften.

Ren luft är nödvändigt.

Det finns många forskningsrapporter som handlar om vikten av bra luftkvalitet. Samtliga är helt entydiga eftersom ren luft ger oss:

Friskare lungor

Ökad produktivitet
Lägre sjukvårdskostnader
Bättre sömn
Färre allergier & astmasymtom
Bättre immunförsvar
Förbättrad matsmältning
Bättre humör
Bättre blodtryck
Längre liv

Vilken inomhusluft andas du?